Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Иванова: Огромни средства се потребни за третман на урбани води и обезбедување чиста вода

Анализата покажа дека во РСМ само за Директивата за третман на урбани и отпадни води се потребни 1.2 милијарди евра за инвестиции. Анализата за спроведување на Директивата за вода за пиење кажува дека се потребни 520 милиони евра. Рокот до кога ќе можеме да ги спроведеме овие две директиви е 2041 година.

Јадранка Иванова, раководителка, Програма: Поддршка на Албанија за пристапни преговори во областа животна средина – Поглавје 27 (SANE27)

Сподели