Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Марија Мерковска – Крушаревска, Младински културен центар – Битола

Се приклучуваме кон кампањата имајќи ги предвид моменталните загрижувачки состојби со животната средина кои бараат на итна реакција на сите нас, со цел да ги заштитиме природните ресурси и да спречиме поголема катастрофа. Ние како младинска граѓанска организација имаме одговорност да ги поттикнеме младите и да ги организираме активно да се вклучат во решавањето на овие проблеми.

Марија Мерковска – Крушаревска
Младински културен центар – Битола

Сподели