Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Минералните суровини се необновливи и ограничени

Минералните суровини се главен ресурс за долгорочен економски развој, но тие се необновливи и ограничени. Затоа е неопходно државните институции со нив да управуваат плански и одржливо.

За надзор врз искористувањето на природните ресурси. Разбистри сè – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели