Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Митко Шопов, Еколошко друштво „Планетум“

Климатските промени се реалност која придонесе за неправилен распоредот на врнежите во нашата земја што директно влијае врз нашите водени ресурси. Тоа е знак дека треба веднаш да делуваме за да обезбедиме одржливо управување со водните ресурси. Но, нашето искуство покажува дека тоа не го можеме сами. Затоа ЕД „Планетум“ како организација која се залага за заштита на природните ресурси се приклучи кон кампањата од јавен интерес „Разбистри сè”.

Митко Шопов
Еколошко друштво „Планетум“

Сподели