Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Наташа Амдију – Зелен институт

Зелениот институт работи посветено на зазеленување на урбанизмот, борба против опасни рудници, загадување, јакнење на инспекцискиот надзор и борба со корупција. Се приклучивме во кампањата, зашто веруваме дека состојбите во животната средина мора да се разбистрат! Треба да се сочуваат скапоцените природни ресурси, преку чесни и професионални институции и информирани граѓани. За да живееме во Македонија среќни, здрави и исполнети!

Наташа Амдију
Зелен институт

Сподели