Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Не се контролира ископот на песок, чакал и камен

Никој на терен не контролира колку се ископува камен, песок и чакал од речните корита и брегови. Ископот, наместо за подобрување на водотеците, станува нелегален бизнис.

За одржливо користење и заштита на водните ресурси. Разбистри сè – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели