Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Нетранспарентноста на јавните комунални претпријатија предизвикува сомнеж и отпор кај граѓаните

Нетранспарентноста на јавните комунални претпријатија предизвикува сомнеж и отпор кај граѓаните. Информациите од претпријатијата не стигнуваат до нив или не можат да ги разберат објавените податоци, а не се информирани ниту за работата на инспекциските служби.

Сподели