Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Никола Јовановски, Центар за правни истражувања и анализи

Правото на здрава животна средина е инкорпорирано во Уставот и должност е на секој граѓанин да се грижи, да ја унапредува и штити животната средина и природата. Во услови кога секојдневно сме сведоци на кршење на ова право, Центарот за правни истражувања и анализи со приклучувањето кон кампањата од јавен интерес „Разбистри сè“ со сето своето искуство ќе допринесе за изнаоѓање на најсоодветни решенија во делот на креирањето и спроведувањето на политиките за заштитата на животната средина.

Никола Јовановски
Центар за правни истражувања и анализи – ЦПИА

Сподели