Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Општините да го штитат пристапот до чиста вода за граѓаните

Општината треба најдобро да ги знае потребите на граѓаните и да се вклучи во одлучувањето за користење на водите. Ако градоначалникот не достави согласност за нечие барање за дозвола за користење на водите во општината, тоа не треба да значи негова претпоставена согласност.

Сподели