Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Орце Николовски, Национален младински совет на Македонија

Живееме во време во кое заштитата на животната средина и одржливото користење на природните ресурси се од императивен карактер. Како најголемо претставничко тело на младите и младинските организации во државата, се приклучуваме кон кампањата „Разбристри сé“ затоа што сакаме да придонесеме кон подигање на свеста кај младите за важноста од одржливо управување и заштита на природните ресурси.

Орце Николовски
Национален младински совет на Македонија

Сподели