Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Петра Митовска: Водата е најнеопходна за живот, но и сѐ позагадена

Низ очите на Петра Митовска, водата е најнеопходна за живот, но и сѐ позагадена. Нафтените дамки од бродовите и отпадните води испуштени во реките се првото загадување на кое што се сети. Природата е прекрасна, но Петра на свои 11 години никако не може да разбере зошто луѓето ја уништуваат.

Сподели