Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Предлог за целодневна достапност на овластени инспектори

Да се реши хроничниот проблем на немање инспектори после работно време и за време на викенд кога најмногу се случуваат инциденти.

Сподели