Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Предлог за подобра координација на инспекциските надзори

Да се зацврсти координацијата помеѓу државните и локалните инспектори за животна средина на целата држава и формалната соработка со други институции на државно и локално ниво.

Сподели