Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Предлог за технолошки развој и зголемен буџет на ДИЖС

Да се предвиди технолошки развој и опремување, интерактивен систем за комуникација, правна помош и поголем буџет за Државниот инспекторат за животна средина за посуштинско спроведување на инспекциите.

Сподели