Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Професор Крстиќ: Реките во поголем дел од нивните текови се мртви екосистеми

Кај нашиот народ постои едно уверување дека ако се испушти некаква материја во некаков речен систем, таа исчезнува, се одлива, ја снемува, но тоа не може да биде подалеку од вистината. Вистината е дека таа материја драстично влијае како на биодиверзитетот, така на животната средина, изјави професорот Светислав Кратиќ од Институтот за биологија на конференцијата „Зелената агенда за Западен Балкан како поттик за заштита на водите во Северна Македонија“.

Сподели