Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Штетните влијанија од рудниците продолжуваат и по нивното затворање

Штетните влијанија од рудниците продолжуваат и по нивното затворање – загадени почви и води, загрозен биодиверзитет и здравјето на луѓето. Кои придобивки се поголеми за локалното население – од експлоатацијата на руда или од користење на земјиштето за други намени?

За надзор врз искористувањето на природните ресурси. Разбистри сé – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели