Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Шумите не се ефективно заштитени од прекумерно и нелегално сечење

Шумите создаваат кислород, ја прочистуваат атмосферата, ја подобруваат плодноста на земјиштето и ја зачувуваат биолошката разновидност. А не се заштитени – од неконтролирано, прекумерно и нелегално сечење.

За надзор врз искористувањето на природните ресурси. Разбистри сé – кампања за застапување и лобирање на Институтот за комуникациски студии.

Сподели