Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Стефани Спировска: Грижата за нашата природна средина е обврска на сите, особено на младите

Важно е граѓаните, но особено младите, да се информираат за начинот на кој што се користат природните ресурси како водата, шумските подрачја и другите суровини, се со цел за да научат повеќе како работат институциите, но и да научат многу за нивната моќ во овие процеси на донесување на вакви битни одлуки. Грижата за нашата природна средина е обврска на сите, особено и на младите.

Стефани Спировска
Младински образовен форум

Сподели