Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Стефани Спировска – Младински образовен форум

Граѓанските организации имаат значајна улога за информирање на младите за работата на институциите и моќта на младите да влијаат врз нивните одлуки. Само преку поддршка и информирање ќе изградиме активни и свесни млади кои ќе бидат гласни во заштитата на животната средина и кои нема да молчат пред неодговорните институции.

Стефани Спировска
Младински образовен форум (МОФ)

Сподели