Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

УХМР не може да ја дефинира точната длабочина и количина вода на Преспанското Езеро

УХМР не може да ги дефинира длабочината и точната количина на вода на Преспанското Езеро бидејќи не ги одржува редовно мерните станици во Стење и Наколец, а станицата во Асамати не работи веќе 20 години.

Сподели