Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Забрана за употреба на ѓубрива и градење близу бреговите на езерата и реките

Да се забрани употребата на вештачки ѓубрива и градење на најмалку 50 метри од бреговите на природните езера и реките. Оваа крајбрежна зона да е определена како заштитен зелен појас.

Сподели