Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
8d5a22b-5986-4116-96ce-85c6abe54b9-1

Беласица и Дојранското езеро под строга заштита во Грција

Стории

Беласица има најголем степен на заштита од грчка страна. Тука планината, заедно со регионот околу езерото Керкини, се национален парк. Ова подрачје настанало 1932 година, со изградбата на брана на реката Струма. Како парк функционира околу 40-ина години. Заштитен со Рамсарската конвенција, на ова место годишно доаѓаат илјадници странски туристи.

 

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

8 октомври 2019