Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Дали може да се направи инспекциски надзор врз рудник поради пријава од граѓани?

Факти

Одговара Драган Димитровски од Државниот инспекторат за техничка инспекција.

Оригинално објавено на:

Само прашај

Датум

5 февруари 2021