Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Дали се казнуваат индустриските објекти кои испуштаат непрочистени отпадни води во реките и дали е доволно висока глобата?

Факти

Одговара Ана Петровска од Државниот инспекторат за животна средина.

Оригинално објавено на:

Само прашај

Датум

8 април 2021