Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Екоактивисти обвинуваат за нестручни инспектори кои штитат бизнис интереси

Стории

Екоактивисти обвинуваат дека непрофесионални инспектори штитат бизнис интереси наместо животната средина. Затоа предлагаат да се изврши реорганизација и прочистување на инспекторите.

Датум

27 април 2021