Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Harmonia e ekosistemeve dhe çfarë duhet bërë kur ka vërshime

Стории

Harmonia e ekosistemeve ofron shërbime të tilla, si mbrojtje nga përmbytjet dhe përmirësimin e cilësisë së ujit dhe biodiversitetit. Pa praninë e ujit në tokë jeta qoftë ajo bimore apo shtazore do të ishte e pamundur. Si i tillë është e domosdoshme që sasi të mjaftueshme, furnizimi i sigurtë dhe i arritshëm duhet të jetë në dispozicion për të gjithë njerëzit. Përmirësimi i qasjes me ujë të pijshëm dhe higjenikisht të sigurt mund të rezultojë në përfitime të mëdha për shëndetin.

Прилогот е оригинално објавен на National Television Alsat M

Оригинално објавено на:

ТВ Алсат-М

Датум

23 јуни 2021