Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Извештај од анкетата за одржливото управување со водата и инспекцискиот надзор врз искористувањето на природните ресурси [МК]

Постои голема неинформираност и незадоволство кај граѓаните во однос на заштитата на водата и инспекцискиот надзор врз искористувањето на природните ресурси, покажува анкетата на Институтот за комуникациски студии спроведена на крајот од 2020 година во рамките на кампањата за застапување и лобирање „Разбистри сè“.