Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Изворот Рашче станува недоволен за водоснабдување на Скопје

Стории

Водоснабдителниот систем за Скопје е проектиран за 400 илјади жители, но денес опслужува речиси милион луѓе. А водата за пиење се користи и за прскање тревници, наводнување бавчи, па дури и за индустриски потреби. Од скопски „Водовод“ предупредуваат дека водата мора да се користи разумно.

Датум

15 март 2021