Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Кој и како го мери квалитетот на водата за пиење?

Факти

Одговара Зоран Недевски од ЈП „Водовод и Канализација – Скопје“

Оригинално објавено на:

Само прашај

Датум

5 февруари 2021