Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Колку често се тестира квалитетот на почвата за земјоделска употреба и кој го прави тестирањето?

Факти

Одговара Зоран Шапуриќ од Државниот инспекторат за земјоделство (ДИЗ)

Оригинално објавено на:

Само прашај

Датум

5 февруари 2021