Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Kontrolli i ujrave të pijshëm për amvisëritë që përdoret nga ujsësjellsit dhe burimet.

Стории

Në vend që të pijmë ujë të ndotur mund të pijmë ujë në shishe ose ujë të trajtuar diku në shtëpi me një sistem uji. Ose mund të jetë i nevojshëm një variant tjetër, sidomos në rastin e përbërësve natyror, ose në rast se problemi është shkaktuar nga ndotës jo natyral, ai nuk mund të korigjohet. Ndërsa uji i puseve private rurale shpesh është i patrajtuar, pikat e trajtimit përdorin pajisje që janë të zakonshme sot dhe individët janë bërë më të vetëdijshëm për çështjet e cilësisë së ujit të pijshëm

Прилогот е оригинално објавен на National Television Alsat M

Оригинално објавено на:

ТВ Алсат-М

Датум

23 јуни 2021