Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Мали решенија на големи проблеми – 2

Стории

ТВ верзија

Македонија не е единствена во борбата за рамнотежа меѓу екологијата и економијата – граѓаните во Босна и Херцеговина со години се трудат да го спречат градењето на малите хидроцентрали. Возможен ли е компромис со кој ќе се задоволат енергетските потреби на овие земји во развој и истовремено – ќе се зачува природното наследство?

Водител: Ѓорѓи Нешкоски
Автор: Кирил Пржо
Режија: Ана Алексовска
Новинари: Слаѓан Томиќ, Владимир Николоски
Монтажа: Борче Крстевски
Камера: Тони Стојановски, Љубомир Домазетов, Владимир Димоски, Анес Турковиќ

 

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

3 декември 2020