Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Мит или лековита вода во село Мојанци, Арачиново, 80-годишен дедо вели дека водата помага во отстранување на камен во бубрегот

На 20 километри одалечено од Скопје, поточно во село Мојанци , општина Арачиново се наоѓа оваа чешма. Голем број на граѓани доаѓаат тука за да полнат вода затоа што е прочуена помеѓу селаните како лековита вода. И дедото кој го затекнавме на чешмата вели дека со испиени 10 шишиња вода може да исчезнат камењата во бубрегот. Тој секоја недела доаѓа да полни вода којашто потоа и ја продава , 20 денари едно шише.

„Кого го болат бубрезите и кој има камења му ги стопува“.

80 годишниот Сали вели дека водата е прочуена и низ Европа и соседството. Додава дека не е само мит туку водата навистина помага во отстранување на каменот во бубрегот.

„Дали ја купуваат луѓето водата?
-Да купуваат во Германија, Бугарија насекаде. Во Косово, Гостивар, Тетово.
Дали се задоволни луѓето дали им помага водата?
-Да задоволни се затоа што оздравуваат, им ги снемува камењата“.

Едно од најраспространетите заболувања е камен во бубрег, кој најчесто се јавува кај луѓе на возраст помеѓу 20 и 55 години. Според уролозите еден од најчестите фактори за појавување на камен во бубрезите е водата.

„Кај секој заболен причината е различна, но климата, водата и земјата се основни причинители за појава на камен во бубрегот. Човечката урина е сложена биолошка течност. И кај здрав човек често е презаситена со раствори на различни соли. Ако нормалниот состав на урината се промени или нагло се зголеми киселоста, тоа може да доведе до појава на камен“, вели уролог.

Според лекарите лекувањето може да биде конзервативно или хируршко. За да се изведе правилно лекување, потребно е да се утврди хемискиот состав на бубрежниот камен и причините кои влијаеле за негово создавање со анализа на урината, која е собрана за 24 часа. Лекарите најчесто ги советуваат пациентите да ја пијат што повеќе вода, со висока бактериолошка вредност. За сите проблеми кои се соочуваат лекарите советуваат најпрво да се консултираат со стучните лица па потоа да се наоѓаат алтернативни лекувања.

 

Сторијата е оригинално објавена на ТВ21.

Gjyshi 80-vjeçar thotë se uji në Mojancë ndihmon në shërimin e gurit në veshkë

Rreth 20 km larg Shkupit, më saktë në fshatin Mojancë të komunës së Haraçinës gjendet kjo çezme. Shumë qytetarë vijnë këtu për të mbushur ujë, për shkak se mes fshatarëve është i njohur si ujë shërues. Gjyshin që e takuam këtu thotë se me 10 shishe prej këtij uji pastrohen gurët në veshkë. Ai çdo të diel vjen këtu që të mbushë ujë dhe pastaj një shishe e shet për 20 denarë.

“Veshkat kujt i dhëmbin, gurrë kush ka, i shkrinë!”, thotë Saliu nga fshati Orllancë.

Saliu, 80 vjeçar, thotë se uji është i njohur edhe nëpër Evropë dhe fqinjësi. Shton se nuk është vetëm mit dhe se uji me të vërtetë ndihmon në largimin e gurëve nga veshkat.

“A e blejnë njerëzit? E blejnë në Gjermani shkon, Bullgari, gjithkund. Në Kosovë, Gostivar, Tetovë. A janë të kënaqur njerëzit a ju ndihmon ky ujë? Po të kënaqur, se shëndoshen i shkrijnë gurët.”, shton më tej Saliu.

Një prej sëmundjeve më të shpeshta është “gurrë në veshkë” që paraqitet tek personat në moshë prej 20 deri në 55 vjeçe. Sipas urologëve një prej faktorëve më të rëndësishëm për paraqitjen e gurëve në veshkë është uji.

“Te çdo i sëmurë arsyeja është e ndryshme, por klima, uji dhe dheu janë shkaktarët kryesorë të paraqitjes së gurëve në veshkë. Urina e njeriut është lëng i komplikuar biologjik. Urina te njeriu i shëndoshë zakonisht përmban sasi të kripërave të ndryshme. Nëse përmbajtja normale e urinës ndryshohet ose nëse përnjëherë rritet aciditeti, kjo mund të shkaktojë paraqitjen e gurëve.”, vlerëson urologu.

Sipas mjekëve, mjekimi mund të jetë konservator ose kirurgjikal. Që të ketë mjekim të duhur nevojitet kontroll i përmbajtjes kemikale të gurëve të veshkave dhe arsyet që kanë ndikuar në krijimin e tyre me analizë të urinës, e cila është mbledhur për 24 orë. Për të gjitha problemet, mjekët rekomandojnë së pari konsultim me persona profesionistë e më pas të kërkohet mjekim alternativ.

 

Сторијата е оригинално објавена на ТВ21.

Оригинално објавена на:

ТВ21

Датум

7 март 2021