Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Надлежните не можат да се справат со дивата сеча

Факти

За чување на шумите надлежни се Шумочуварска служба, Шумска полиција, Инспекторатот за шумарство и ловство и МВР.

Овие институции не располагаат со доволно стручни кадри и технички ресурси за справување со дивата сеча.

Потребни се возила, униформи, ИТ опрема, камери и дронови кои ќе помогнат во заловување на дрвокрадците.

 

Датум

27 март 2021