Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Не треба инспекторите да се претворат во администратори

Стории

Предлог-законот за инспекциски надзор во животната средина е лабав во поглед на обврските што ги наметнува. Инспекторите треба да се теренски борци за животна средина, но не се дефинирани надлежности на државните и овластените инспектори и не се нудат механизми за контрола против неодговорно и коруптивно спроведување на инспекциите. Ова се дел од забелешките кои Алијансата „Разбистри сè“ ги изложи на јавната расправа за предлог-законот.

Датум

15 јули 2021