Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Недостигаат стручни кадри за контрола на загадувачите

Стории

Ефикасноста на инспекциските служби во животната средина е условена од недоволниот број инспектори и добро обучени вработени, признаваат од инспекторатите и бараат стручни кари за контрола на загадувачите.

Датум

27 април 2021