Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Нема мир од каменоломите за локалните жители

Стории

Луѓето кои живеат во близина на каменоломи се жалат на голема бучава, прашина и вибрации. Пукаат ѕидови, се тресат куќите, ветерот разнесува честици кои се лепат на овошките, а ги загадуваат и подземните води и почвата. Наспроти тоа, бројот на концесии за ископ на минерални суровини, кои ги доделува Владата, од година в година расте. Од граѓанската Алијанса „Разбистри сè“ бараат многу построги критериуми, контрола и казни за концесионерите.

Датум

15 февруари 2021