Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Побелените води на Брегалница: Студија на случај

Побелените води на Брегалница: Студија на случај

Државниот инспекторат за животна средина не ги дава записниците и останатите документи кои се дел од кривичната постапка против фабриката „Техникал Текстајлс“ за целосното побелување на водата на Брегалница минатото лето. Сепак, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер остава можност кога последиците од објавувањето на информациите се помали од јавниот интерес, тие да бидат објавени или доставени на нечие барање. Поради тоа не може да се оцени дали ДИЖС ги утврдил сите прекршувања на правилата од областа на животната средина и дали сите аспекти се соодветно санкционирани.