Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Повеќе од половина од водата за пиење се губи во земја

Стории

Низ водоводните системи во општините се изгубиле дури 63 насто од произведената количина вода и не стигнува до граѓаните, покажуваат податоците од 2019 година. Се губи во земја пред да дојде во домовите поради старите цевки, неисправните водомери, дивите приклучоци.

Датум

29 март 2021