Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Што се презема за чистење и ревитализација на водните текови во Македонија?

Факти

Одговара Ана Петровска од Државниот инспекторат за животна средина

Оригинално објавено на:

Само прашај

Датум

5 февруари 2021