Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
strasnata-skriena-tajna-na-ohridskoto-ezero-intro

Страшната скриена тајна на Охридското езеро

Стории

Охридското езеро крие страшна и срамна тајна. Пластика, лименки, најразновиден кабаст отпад лежат на дното како скриени сведоштва за човечката некултура, но и за инертноста на институциите. ДОМА ве носи во загрозениот еко-систем во длабочината на Охридско езеро.

Видеото „Страшната скриена тајна на Охридското езеро“ го изработи Институтот за комуникациски студии.

 

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

20 август 2020