Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Struga, uji per pije, furnizimi dhe cilesija

Стории

Cilesija e ujit per pije sidomos te atij per konsum te gjere i nje rendesie te veqante ne kete ndikonjeshume faktore. Por edhe ndryshimet klimatike jane faktor qe determinon kualitetin dhe sasine e ujit qe disponojme. Kujdesi per resurset ujore duhet te jete i gjithanshem, para se te jete teper vone…

Сторијата е оригинално објавена на ТВ Калтрина.

Оригинално објавено на:

ТВ Калтрина

Датум

14 јули 2021