Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
vardar-najdolgata-reka-vo-makedonija-fb

Вардар – најдолгата река во Македонија

Стории

Вардар по целото негово течение според бактериолошките анализи е во четврта класа, поради што е забранет за капење, наводнување и напојување на стоката.

Vardar najdolgata reka vo Makedonija FB

 

Сторијата е оригинално објавена на „Дома“

Оригинално објавена на:

Дома

Датум

13 декември 2019