Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Во Македонија има 16 жешки точки каде не може да се одгледува храна

Факти

Во Македонија се идентификувани 16 жешки точки односно контаминирани локации каде што почвата не е безбедна за производство на храна.

Датум

15 јануари 2021