Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Загрозување на животната средина со шествалентен хром од поранешен „Југохром“: Студија на случај

Загрозување на животната средина со шествалентен хром од поранешен „Југохром“: Студија на случај

Студијата анализира како постапуваат надлежните државни органи во врска со шествалентниот хром од поранешниот металуршки комбинат „Југохром“ во Јегуновце и што треба да направи Министерството за животна средина за решавање на системските проблеми.