Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси
Здружените граѓани најдобро го штитат јавниот интерес: Научени лекции од проектот „Поврзи ги точките“

Здружените граѓани најдобро го штитат јавниот интерес: Научени лекции од проектот „Поврзи ги точките“

Како здружените граѓани најдобро го штитат јавниот интерес? Прочитајте ги нашите научени лекции од проектот „Поврзи ги точките“. Создадовме граѓанска коалиција што им овозможува на граѓанскиот сектор, академската заедница, медиумите и јавните институции да соработуваат за подобро владеење. Се фокусиравме на заштитата на јавниот интерес и зајакнувањето на новинарството од јавен интерес. Дадовме простор за различни ставови, покренавме теми што беа маргинализирани во традиционалните медиуми и помогнавме тие да станат главни во медиумското известување.
ENG   ALB