Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Живот без вода за пиење

Стории

Жителите на населбата над Тетовското теќе немаат вода речиси 20 години. Полнат вода од чешмите во Тетово, а најблиската чешма им е на два километри. Иако населбата постојано се шири, проблемот со водата не се решава.

Датум

3 јуни 2021