Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Извештај за коментарите за Методологијата за мониторинг на водните тела

Извештајот ги содржи одговорите од Министерството за животна средина и просторно планирање на поднесените коментари за Методологијата за мониторинг на водните тела за време на јавниот увид од 20 октомври до 20 ноември 2021 година.

Извештајот е достапен овде.

 

Сподели