Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Пречистителната станица на Дојранско Езеро работи со еден блок, а делови од Дојран се без канализација

Стории

Пречистителната станица на Дојранско Езеро работи со еден од двата блока, а водите што се испуштаат во езерото се од втора и трета категорија според загаденоста. Само 60 проценти од градот Дојран е покриен со канализациска мрежа. Проблемот се провлекува речиси три децении откако е изграден главниот колектор.

Види ја целата емисија на: https://razbistri.se/tv-emisija/vodata-od-gradskite-kanalizacii-se-ispushta-neprochistena-vo-rekite-i-ezerata/

Датум

19 јануари 2021