Кампања од јавен интерес за застапување и лобирање | Онлајн ресурси

Проблеми во инспекцискиот надзор врз управувањето со природните ресурси

Факти

Мал број инспектори, низок степен на казнивост во однос на спроведените надзори, неажурирани податоци и електронски бази и недоволна координација се само дел од проблемите со кои се соочуваат инспекциските служби. Прочитајте повеќе ТУКА.

Датум

8 април 2021